Odfjell Drilling er et internasjonalt bore- og brønnselskap med mer enn 40 års erfaring. Selskapet er notert på Oslo Børs og har ca. 2000 medarbeidere og betjener kunder i flere land verden over.

Odfjell Drilling eier og opererer mobile offshoreenheter både i Norge og internasjonalt og er en leverandør av plattformtjenester i Nordsjøen. Selskapet tilbyr et bredt spekter av brønntjenester til offshore og onshore borevirksomhet. Selskapet leverer også ingeniør og prosjektledelsestjenester knyttet til offshore borevirksomhet.

Våre entusiastiske medarbeidere bidrar hver dag til å levere sikre og forutsigbare tjenester av høy kvalitet til de mest krevende kunder i nasjonal og internasjonal virksomhet. Mer informasjon finner du på www.odfjelldrilling.com

Vi søker Verkstedsleder Tananger.

Odfjell Well Services er en betydelig aktør innen kjøring av casing, utleie av nedihulls utstyr og brønn intervensjons tjenester.  Vi har flere hundre dyktige, høyt kompetente medarbeidere som jobber i Europa, Midtøsten og andre steder rundt i verden.

På norsk kontinentalsokkel er Odfjell well Services en av de største service selskapene innen kjøring av casing samt utleie av diverse utstyr for boring brønnintervensjon.

Ved verkstedet vårt i Tananger gjennomføres det vedlikehold av utstyr tilhørende alle produktlinjer, og for den rette kandidaten vil det innebære en spennende mulighet for å videreutvikle teamet av dyktige medarbeidere og tilrettelegge verkstedet for en sikker, god og effektiv drift for alle produktlinjene.

Besøk oss på odfjellwellservices.com for ytterligere informasjon

 

KOMPETANSEKRAV:

 • Relevant formell bakgrunn, teknisk/mekanisk utdannelse, alternativt lang relevant erfaring
 • Min. 5 års relevant erfaring og fortrinnsvis erfaring fra en ledende stilling
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk                                                                       

ANSVAR:

 • Lede verkstedet, herunder å koordinere og organisere arbeidet
 • Utvikling av tjenester og fasiliteter på verkstedet
 • Utarbeidelse og oppfølging av avdelingens budsjetter
 • Oppfølging av Synergi rapporter
 • Oppfølging av avtaler/kontrakter med kunder og leverandører.
 • Vedlikeholde og utvikle gode relasjoner og god service overfor kunder og leverandører
 • Levere våre produkter/tjenester etter avtalt kvalitet, pris og leveringstid for egen avdeling
 • Rapportere kostnader, fremdrift og avvik i prosjekter og daglig drift for egen avdeling
 • Følge regler og prosedyrer, samt reagere og rapportere hendelser, farlig atferd og farlige forhold
 • Kontinuerlig forbedre og oppdatere prosedyrer og rutiner for avdelingen, samt implementere og følge opp aksjoner for å sikre høy kvalitet på våre tjenester og leveranser
 • Gjennomføre nødvendig opplæring i tråd med kompetansematrisen
 • Bidra i teamutvikling/erfarings overføring mellom verkstedene i Tananger og Mongstad
 • Medansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av mål, handlingsplan og strategi for avdeling
 • Tilbudsforberedelser

 Personellansvar, herunder;

 • Være et godt eksempel ovenfor ens medarbeidere
 • Gjennom ord og handling synliggjøre våre kjerneverdier og 0-feil filosofi.
 • Fremheve ønsket atferd og reagere på uønsket atferd (konsekvensledelse)
 • Ha stor fokus på godt samarbeid mellom ledelse, kolleger, vernetjeneste og tillitsmannsapparat
 • Delegere, motivere, kommunisere tydelig i det daglige
 • Tilstrebe at medarbeiderne i seksjonen til enhver tid har faglige utfordringer
 • Sikre kompetanseheving i avdelingen iht kompetansematrise og budsjett
 • Sikre at alle aktiviteter gjennomføres i henhold til alle relevante HMS krav, regler og prosedyrer
 • Bygge en kultur for kontinuerlig forbedring av sikkerhet og kvalitet
 • Gjennomføre medarbeidersamtaler, minimum 1 gang per år
 • Om nødvendig pålegge overtid
 • Holde jevnlige møter med eget personell for å sikre god toveis informasjon og kommunikasjon, herunder årlig samarbeidsseminar for avdelingen

 

Stillingen rapporterer til Verkstedsleder Norge. 

Del på:
Fylke:

Rogaland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

09.08.2018

Tiltredelse:

01.11.2018 eller etter avtale

Arbeidssted:

Tananger

Send søknad Kontaktpersoner:

Arnt Joar Arnøy

tlf: +47 51 64 84 32

mob: +47 920 25 172

Visit us at:

odfjelldrilling.com

Follow us: